DOMESCO tiên phong áp dụng quản lý năng lượng hiệu quả theo ISO 50001:2011 trong ngành dược
Quay lại Bản in Yahoo

Trong khi “Kinh tế xanh” đang được khuyến khích phát triển thì tình trạng lãng phí năng lượng với mức báo động cũng xảy ra ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Trước bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái hiện nay, Việt Nam vẫn là nước có chỉ số tăng trưởng cao, đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng đồng nghĩa với việc mức tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, điều này đặt ra cho Đất Nước chúng ta nhiều thách thức làm sao để phát triển kinh tế mà vẫn bảo vệ được môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Điều đó thể hiện qua những chủ trương, chính sách của Đàng và Nhà nước trong thời gian qua nhằm “xanh hóa” nền kinh tế.

Với tầm nhìn xa cho sự phát triển bền vững đồng thời thực thi phương châm “sống và làm việc theo pháp luật”, Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã nhanh chóng hướng các hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội ban hành ngày 28/6/2010.  Không dừng lại ở đó, trong cuộc họp xem xét của Lãnh đạo cuối năm 2012, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xác định mục tiêu “cần xây dựng một chính sách phù hợp, trong đó việc Quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả là vấn đề hết sức cần thiết, không gì khác hơn là tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng vào hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường – An toàn sức khỏe nghề nghiệp”.

Phát huy lợi thế là một doanh nghiệp dược có hệ thống quản lý chất lượng vững chắc, một lần nữa, DOMESCO tiên phong ứng dựng tiêu chuẩn ISO 50001:2011, tích hợp vào hệ thống đã xây dựng. Đây là bộ tiêu chuẩn về quản lý năng lượng được Tổ chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế ban hành ngày 15/6/2011 và được xem như một công cụ đắc lực giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó tiết giảm được chi phí, giảm tác động đối với môi trường cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Xuất phát từ việc nghiên cứu điều kiện thực tiễn của Công ty liên quan phương diện sử dụng năng lượng, từ đầu năm 2013 công tác triển khai ISO 50001 được lãnh đạo DOMESCO đặt quyết tâm triển khai áp dụng thông qua việc đưa ra những mục tiêu cụ thể như giảm lượng điện sử dụng trong hoạt động sản xuất của 3 nhà máy sản xuất dược phẩm, đánh giá hiệu suất năng lượng sử dụng hàng ngày. 

Vừa qua, công ty đã được QUACERT - Tổ chức Chứng nhận hàng đầu của Việt Nam đánh giá cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý năng lượng phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001:2011. Các chuyên gia đánh giá, chuyên gia năng lượng đã xác nhận Công ty đã cải thiện hiệu quả năng lượng trong hoạt động sản xuất dược phẩm, cụ thể  9 tháng đầu năm 2013, các nhà máy đã tiết kiệm gần 10.000 kWh điện sử dụng so với dự kiến. Với chứng chỉ chứng nhận của QUACERT đã được công nhận bởi tổ chức JAS ANZ, Công ty tự hào được thế giới thừa nhận về hoạt động tiết kiệm năng lượng của mình và là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam áp dụng thành công hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011 .


DOMESCO làm việc với Chuyên gia QUACERT

Thành công bước đầu trong việc ứng dụng ISO 50001:2011 vào hệ thống quản lý tích hợp là động lực để DOMESCO tiếp tục phát huy định hướng phát triển đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty trong thực hiện Kinh tế xanh, đóng góp tích cực cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu những tác động đến môi trường tại địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tin rằng DOMESCO luôn là một trong những doanh nghiệp Dược phát triển không ngừng, luôn khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và thế giới, luôn vững bước trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mang đến cho mọi người cuộc sống chất lượng đúng nghĩa nhất./.

Cập nhật: 17/12/2013
Lượt xem: 42793
Lên trên