Thư mời tham dự hội thảo Triển khai, Áp dụng và Chứng nhận...
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) năm 2018 đã ban hành tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong việc đưa ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của một tổ... Chi tiết
ISO 45001:2018 chính thức được ban hành trên toàn thế giới
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp –Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng đã chính thức được ban hành tháng 3/2018. Tiêu chuẩn này tạo nền... Chi tiết
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu...
Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cứ 15 giây có 1 người chết liên quan đến tai nạn hoặc sự cố và  153 người bị thương. Tính từ 2013 bình quân, mỗi năm có khoảng 2,34... Chi tiết
Chương trình chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn và sức...
Ngày 15/12/2015, tổ chức công nhận JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand – http://jas-anz.org) đã chính thức công nhận cho chương trình chứng nhận OHS theo... Chi tiết