Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam.

Ngày 11 tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo kết thúc dự án “ Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam”

Dự án được điều hành bởi Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2015, dưới sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và đối ứng của các đối tác Việt Nam. Với 3 mục tiêu chính nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng sử dụng trong công nghiệp như : tối ưu hóa hệ thống hơi, tối ưu hóa hệ thống khí nén và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 trong các doanh nghiệp.

Theo các số liệu báo cáo tại Hội thảo, dự án đã đạt được những kết quả ấn tượng như tiết kiệm điện và nhiên liệu là 56.034 MWh/năm (tính đến 31/12/2014) tương đương 21.735 TOE/năm, góp phần giảm phát thải khí nhà kính là 106.394 tấn CO2/năm.

Ông Patrick J.Gilabert, Trưởng văn phòng đại diện UNIDO tại Việt Nam chia sẻ : “ Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt về năng lượng do giá dầu tăng cao, giảm nguồn cung từ thủy điện, giảm nguồn dự trữ năng lượng do sử dụng không hiệu quả các nguồn năng lượng hóa thạch. Do đó, các doanh nghiệp cần chú trọng đến hiệu quả năng lượng, không chỉ cải thiện hiệu quả các loại động cơ, thiết bị riêng rẽ, mà cần đặc biệt quan tâm đến cả hệ thống. Một hệ thống đã được tối ưu hóa có thể giảm tới 50% mức năng lượng tiêu thụ so với một hệ thống kém hiệu quả.”

                       

Ông Patrick J. Gilabert, Trưởng đại diện văn phòng UNIDO tại Việt Nam

Đại diện Bộ Công thương, ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng bày tỏ sự cảm ơn đến UNIDO và các tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng.

Ông nói : “ Dự án đã góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, tài chính hỗ trợ việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011, tối ưu hóa hệ thống năng lượng tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Dự án cũng đã thành công khi hình thành các các mô hình điểm, nhân rộng và tạo ra phong trào xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011 và áp dụng phương pháp tối ưu hóa các hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng tại Việt Nam.”

              

Ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia năng lượng quốc tế, Dự án đã đào tạo được đội ngũ 27 chuyên gia nòng cốt về hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2011 trên toàn quốc, 24 chuyên gia về tối ưu hóa hệ thống. Các chuyên gia này đến từ các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn, các trung tâm tiết kiệm năng lượng trên cả nước, các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn....Cùng với chuyên gia quốc tế, đội ngũ chuyên gia này đã đồng hành cùng 220 doanh nghiệp tham gia dự án, góp phần xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 72 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp đã được đánh giá cấp chứng nhận ISO 50001:2011 (tính đến tháng 5/2015); và 149 nhà máy áp dụng các giải pháp tối ưu hóa hệ thống hơi và hệ thống khí nén.

Thực trạng của các doanh nghiệp sau khi tham gia dự án cũng được các chuyên gia trong nước báo cáo trong hội thảo. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp-QUACERT là một trong những đơn vị phối hợp tích cực với Dự án trong việc triển khai chương trình chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại Việt Nam. Với các nội dung trình bày về hiện trạng, thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, QUACERT đã phân tích và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp.

 

Bà Trần Thị Ngọc Anh – Phụ trách Phòng Chứng nhận Hệ thống - QUACERT

Giai đoạn II của dự án dự kiến sẽ được triển khai nhằm cung cấp tiếp các khóa đào tạo về các tiêu chuẩn liên quan đến ISO 50001:2011 như ISO 50002, ISO 50003, ISO 50004, ISO 50006...là các tiêu chuẩn hướng dẫn, hỗ trợ việc áp dụng hiệu quả tối đa hệ thống quản lý năng lượng. Đồng thời cung cấp các khóa đào tạo tối ưu các hệ thống sử dụng năng lượng khác như Hệ thống bơm, hệ thống động cơ, hệ thống lạnh...giúp doanh nghiệp đồng bộ các giải pháp trong quá trình vận hành.


               

Cán bộ dự án, chuyên gia năng lượng tham gia hội thảo

 Vài nét về Chương trình chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011 của QUACERT :

- Triển khai từ năm 2012.

- Được công nhận từ tháng 6/2013 và sử dụng dấu của Tổ chức công nhận JAS ANZ (Úc và Niu Di lân).

- Đội ngũ chuyên gia đánh giá, chuyên gia đào tạo có năng lực và kinh nghiệm.

- Đã đánh giá cấp chứng nhận cho 09 đơn vị (tính đến tháng 5/2015), dự kiến đến 6/2016 đánh giá cấp chứng nhận cho 34 đơn vị (theo Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa).

- Đã thực hiện 30 khóa đào tạo liên quan đến ISO 50001:2011 cho các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, các trung tâm tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp (các khóa đào tạo Nhận thức chung, đào tạo Hướng dẫn áp dụng hệ thống, đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ, đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng).

 

Tin bài : Ngọc Anh – QUACERT.