Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN về Sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN
Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN về Ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/ BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương... Chi tiết
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 8,9,10/2018 CỦA QUACERT TẠI...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 8,9,10/2018 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH. Chi tiết
Hội thảo "Chia sẻ thực hành tốt và xây dựng năng lực truy...
Trong khuôn khổ dự án về hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật năm 2018 của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), sáng 08/08/2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với chuyên gia của APO tổ... Chi tiết
Chia sẻ thực hành tốt và xây dựng năng lực truy xuất nguồn...
Nằm trong chuỗi ngày công tác của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Chia sẻ thực hành tốt và xây dựng năng lực truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho... Chi tiết
Thư mời tham dự hội thảo "Chia sẻ thực hành tốt và xây dựng...
Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ phối hợp với APO tổ chức Hội thảo "Chia sẻ thực hành tốt và xây dựng năng lực truy... Chi tiết
QUACERT chính thức triển khai chương trình chứng nhận nông...
Ngày 22/6/2018, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp chính thức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt hoạt động chứng nhận cho chương trình chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo... Chi tiết