Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình...
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á Thái Bình Dương (GPEA) là giải thưởng danh giá mà các công ty ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đều hướng tới và mong muốn đạt được. Trong lễ trao... Chi tiết
QUACERT trao Giấy Chứng nhận VietGAP cho các hộ sản xuất...
Sáng ngày 12/12, tại huyện Cao Phong đã diễn ra Lễ hội cây ăn quả có múi và Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2018 do UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Chi tiết
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình thực...
Để triển khai xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam một cách đồng bộ, việc phối hợp giữa các Bộ ngành và địa phương trong việc xây dựng các tiêu chuẩnquốc gia cho các lĩnh... Chi tiết
Hội thảo " Phổ biến hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý An...
Thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” của Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, hội thảo “Phổ... Chi tiết
Hội thảo “Triển khai áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018”...
Hội thảo “Triển khai áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018” thành công tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 26 và 30/10/2018.
Chi tiết
Thư mời tham dự hội thảoThư mời tham dự hội thảo " Phổ biến...
Thư mời tham dự hội thảo " Phổ biến hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014" Liên hệ đăng ký: Anh Vũ Quang Anh - Trung tâm Chứng... Chi tiết