GLOBALG.A.P. đưa gạo thơm đặc sản Sóc Trăng ra thế giới
Tháng 5 năm 2013 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng nhận được công văn của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT về việc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp tham gia dự án... Chi tiết
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tái chỉ định QUACERT...
Ngày 07 tháng 04 năm 2014, Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ra quyết định số 67/QĐ-CN-TTPC chỉ định lại Tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi.
Chi tiết
Hội đồng GLOBAL G.A.P thông qua quá trình điều chỉnh tiêu...
Trong cuộc họp Hội đồng GLOBAL G.A.P gần nhất vào ngày 21/11/2013, các thành viên của Hội đồng đã hoàn tất và thông qua quá trình sửa đổi cho Phiên bản 5 của Tiêu chuẩn GlobalG.A.P dành cho... Chi tiết
Tổng cục Thủy sản chỉ định QUACERT chứng nhận VietGAP trong...
Ngày 27/09/2013, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 539/QĐ-TCTS-NTTS về việc chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức chứng... Chi tiết
VietGap và đường đi của tôm nước lợ Việt Nam
Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản, đến năm 2011 sản lượng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đạt 3 triệu tấn và xuất khẩu thủy sản đã đạt mức 6,118 tỷ USD, trong đó tôm sú xuất khẩu 1,43 tỷ... Chi tiết
VietGAP giúp nhà nông vượt khó
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2013 sẽ áp dụng quy trình sản xuất VietGAP rộng rãi hơn trong thâm canh cây ăn quả, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có ít nhất 20% sản... Chi tiết