Hội đồng GLOBAL G.A.P thông qua quá trình điều chỉnh tiêu chuẩn GlobalG.A.P
Quay lại Bản in Yahoo
Trong cuộc họp Hội đồng GLOBAL G.A.P gần nhất vào ngày 21/11/2013, các thành viên của Hội đồng đã hoàn tất và thông qua quá trình sửa đổi cho Phiên bản 5 của Tiêu chuẩn GlobalG.A.P dành cho trang trại đảm bảo tích hợp (IFA).

Việc công khai lấy ý kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2014. Sau khi hoàn thành, phiên bản cuối cùng sẽ được ban hành vào tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016. Tổ chức GLOBALG.A.P. cũng sẽ đưa ra các công bố liên quan đến quá trình điều chỉnh Tiêu chuẩn GlobalG.A.P dành cho trang trại đảm bảo tích hợp (IFA) trong Cuộc họp báo GLOBALG.A.P thường niên năm 2014 tổ chức tại Berlin.

Hội đồng cũng đã có yêu cầu chính thức đối với Ủy ban kỹ thuật cây trồng về việc đề xuất các tiêu chí nhằm tăng cường công tác chống ô nhiễm vi sinh trong phiên bản mới của tiêu chuẩn GlobalG.A.P dành cho trang trại đảm bảo tích hợp (IFA).

Trong số các phương pháp đã được phê duyệt bao gồm một động thái nhằm tăng cường sự hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng nhằm phát triển các phương pháp tiếp cận chung trong Chuỗi giám sát và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, và thiết lập một Ủy ban của các bên liên quan về sự phát triển bền vững của cây trồng. Lời kêu gọi tham gia vào Ủy ban các bên liên quan này sẽ được công bố vào đầu năm 2014.

Tính đến hiện tại, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là tổ chức đầu tiên và duy nhất của Viêt Nam trở thành thành viên của Tổ chức GlobalG.A.P. QUACERT đã và đang triển khai chương trình chứng nhận tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho lĩnh vực trồng trọt. Bên cạnh đó, QUACERT cũng tích cực đóng góp ý kiến để tiêu chuẩn có thể phù hợp hơn với điều kiện ở Việt Nam.

Theo GlobalGAP.org
Cập nhật: 27/12/2013
Lượt xem: 62926
Lên trên