Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tái chỉ định QUACERT chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 07 tháng 04 năm 2014, Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ra quyết định số 67/QĐ-CN-TTPC chỉ định lại Tổ chức chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi.

Theo đó, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tiếp tục được chỉ định là tổ chức Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 

Trung tâm QUACERT có trách nhiệm thực hiện đúng quy định đánh giá, chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. 

Quyết định 67/QĐ-CN-TTPC có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.
Cập nhật: 14/04/2014
Lượt xem: 51245
Lên trên