Tuyển dụng Nhân viên văn phòng
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc... Chi tiết
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2015
Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Chứng nhận Phù Hợp (QUACERT) xin thông báo Danh sách các  thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2015 làm việc VPĐD QUACERT tại thành phố Hồ Chí Minh... Chi tiết
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra,...
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Chứng nhận Phù Hợp (QUACERT) xin thông báo Danh sách các  thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức
Chi tiết
Tuyển dụng Kỹ thuật viên Phòng Thử nghiệm chuyên ngành: Hóa...
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc... Chi tiết