Tuyển dụng Chuyên viên Marketing, Chuyên gia đánh giá.
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc... Chi tiết
Tuyển dụng Chuyên viên Marketing
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc... Chi tiết
THÔNG BÁO niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều...
THÔNG BÁO niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện và thời gian, đại điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017 Chi tiết
Tuyển dụng Viên chức
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ gồm: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm,... Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên văn phòng
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc... Chi tiết
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2015
Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Chứng nhận Phù Hợp (QUACERT) xin thông báo Danh sách các  thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2015 làm việc VPĐD QUACERT tại thành phố Hồ Chí Minh... Chi tiết