BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT) 
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3756 1025 -Fax: (84-4) 3756 3188 - Email: quacert@quacert.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Địa chỉ: Số. 40, Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (8) 38121033 -Fax: +84 (8) 38121032