LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 3,4,5/2019 CỦA...
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 3,4,5/2019 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH. Chi tiết
Thư mời tham dự khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội...
Liên hệ đăng ký khóa học:        Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188Mrs Phùng Thu Hằng: 0919.618.681 / E: hangpt@quacert.gov.vnMs Kiều Bích Ngọc: 0974.937.947 /... Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 1,2,3/2019 CỦA...
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188. Ms Bích Ngọc: 0974.937.947/ E: ngockb@quacert.gov.vn. Ms Thu Hằng: 0919.618.681 / E: hang.pt@quacert.gov.vn. Ms... Chi tiết
Thư mời tham dự khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO...
Liên hệ đăng ký khóa học: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188Mrs Phùng Thu Hằng: 0919.618.681 / E: hangpt@quacert.gov.vn; Ms Kiều Bích Ngọc: 0974.937.947 / E: ngockb@quacert... Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 11,12/2018 và...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 11,12/2018 và 01/2019 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH.
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188
Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10,11,12/2018...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10,11,12/2018 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH.LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188
Chi tiết