QUACERT tham gia VIETFISH 2014
Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam – VIETFISH 2014 do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VIệt Nam (VASEP) tổ chức diễn ra từ ngày 06 – 08/08/2014 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).
Chi tiết