QUACERT tham gia triển lãm Electric and Power Việt Nam 2014
Triển lãm Electric and Power Vietnam được tổ chức 2 năm một lần, được xem là sự kiện hàng đầu trong hầu hết các sự kiện quốc tế về giải pháp kỹ thuật công nghệ điện, tự động hóa và năng lượng tại Việt Nam; là một triển lãm chuyên ngành có uy tín, mang đến môi trường thuận lợi tăng cường tiếp xúc thương mại, chuyển giao công nghệ, tích cực góp phần đáp ứng nhu cầu phân phối và truyền tải điện tại Việt Nam. 
Chi tiết