Bộ KH&CN: Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sáng ngày 28/9/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Chi tiết