QUACERT tiếp đoàn công tác Bộ khoa học công nghệ Lào
Ngày 14/10/2014, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ, Công hòa dân chủ nhân dân Lào sang học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp. Tham gia tiếp đoàn có ông Trần Quốc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm QUACERT cùng  một số chuyên gia của QUACERT.     
Chi tiết